Γενικές Μεταφορές | Ειδικές Μεταφορές
EL  |  EN
Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των μεταφορών. Εξυπηρετούμε με ταχύτητα και ασφάλεια!
 

Στη σύγχρονη και συνεχώς αναπτυσσόμενη τεχνολογικά εποχή μας μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων υλικών παράγονται καθημερινά ως αποτέλεσμα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου.  Ως "επικίνδυνα υλικά" χαρακτηρίζονται τα υλικά των οποίων η έκθεση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην υγεία ανθρώπων και ζώων. Η μεταφορά αυτών ακόμα και σε μικρές ποσότητες απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και αυξημένα μέτρα ασφάλειας, καθώς ένα μικρό ατύχημα μπορεί να προκαλέσει ζημιές ανυπολόγιστης έκτασης.  

 

Οι μεταφορές των επικινδύνων εμπορευμάτων, ειδών και υλικών, διέπονται από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την ∆ιεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων ADR ("Accord Dangereux Routier) και από το 1999 η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να τηρεί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Η συμφωνία αυτή καθορίζει αυστηρά τις διαδικασίες φόρτωσης, αποστολής και εκφόρτωσης αυτών.

 

Η συμφωνία ADR αναθεωρείται ανά διετία υιοθετώντας τις ανάλογες τροποποιήσεις για την ασφαλέστερη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η μεταφορά ADR εμπορευμάτων είναι μια ειδική διαδικασία που αποτελείται από μια σειρά θεσμοθετημένων ενεργειών, προκειμένου να διασφαλίζεται η μηδενική πιθανότητα ατυχήματος, η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και ικανών και έμπειρων στελεχών με όλες τις νόμιμες άδειες.

 

 Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρησή μας, αναλαμβάνει υπεύθυνα και με ασφάλεια την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, καθώς διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (ελεγμένα οχήματα μεταφοράς καi container) , άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για τη φόρτωση και εκφόρτωση αυτών και οδηγούς με την απαιτούμενη πιστοποίηση. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις της συμφωνίας ADR, έτσι ώστε η εταιρεία μας να εφαρμόζει τις τελευταίες τεχνολογικές μεθόδους στον χώρο αυτών των προϊόντων.

Η ασφαλής μεταφορά των εμπορευμάτων ADR σύμφωνα με τις προδιαγραφές της συμφωνίας ADR πιστοποιείται από την εταιρεία μας με την έκδοση των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων.

 

Αναλυτικότερα, η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων, εύφλεκτων προϊόντων,  τοξικών- διαβρωτικών επικίνδυνων υγρών ή στέρεων υλικών που υπόκεινται στη συμφωνία του ADR σε συσκευασία ή σε  container διαστάσεων 20'', 40'', 45''.

 

Πρώτιστο μέλημά μας κατά τη διάρκεια αυτών των μεταφορών είναι η αυστηρή τήρηση των κανόνων  ασφάλειας των εμπορευμάτων όσο και των κανόνων ασφάλειας προς τρίτους.

 

Οι τιμές μας τηρούν την αναλογία ποιότητας-κόστους και είναι ιδιαίτερα χαμηλές σε σχέση με τον όγκο των διαδικασιών που ακολουθούνται σε τέτοιου είδους μεταφορές, αλλά και του κόστους συντήρησης και συνεχούς αναβάθμισης του ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται.

follow us
Facebook
Twitter
Youtube
Επικοινωνία
Πλαπούτα 8, Αγία Παρασκευή
Ταχ. Κωδ. 15343
Τηλ : 210 6003130,
Κινητό: 694 4415383,
e-mail: info@agorianitis.gr

© COPYRIGHT Αγοριανίτης Παναγιώτης | All rights reserved.
Site by BizOnline  |   incom cms  |   Web Promotion & SEO